Відомості про приміщення та матеріальну базу

Назва показника


ряд-
ка

Усьо-
го

Назва показника


ряд-
ка

Усьо-
го

А

Б

1

А

Б

1

Загальна площа всіх приміщень (кв.м)

01

1268

Каналізація

33

1

з них здано в оренду (кв.м)

02

-

Кількість філій опорних закладів, які мають
каналізацію

34

-

Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м)

03

-

З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат
(включаючи навчальні кабінети і лабораторії)

04

11

Їдальня або буфет з гарячим харчуванням

35

1

Кількість філій опорних закладів, які мають
їдальню або буфет з гарячим харчуванням

36

-

Їх площа (кв.м)

05

-

Кількість навчальних кабінетів, од.

Математики

06

1

Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од.

37

102

у тому числі у філіях опорних закладів

38

-

Фізики

07

-

З рядка 37 - у пристосованих приміщеннях

39

-

у них обладнано робочих місць

08

-

у тому числі у філіях опорних закладів

40

-

Хімії

09

1

Пандуси та поручні

41

1

у них обладнано робочих місць

10

-

Ліфти (підйомники)

42

-

Біології

11

-

Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб
з інвалідністю

43

-

у них обладнано робочих місць

12

-

Географії

13

1

Кількість таких кімнат, од.

44

-

Української мови і літератури

14

1

Кількість поверхів в основній будівлі закладу

45

2

Інших мов і літератур національних меншин

15

-

До якого поверху є безперешкодний доступ
дітей з інвалідністю

46

1

Іноземної мови

16

-

Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням

17

-

Кількість окремих будівель (включаючи майстерні
та інтернатне відділення, де навчаються учні)

47

1

Основ інформатики й обчислювальної техніки

18

1

у
них:

встановлено комп’ютерних класів

19

1

з них:
потребують капітального ремонту

48

-

обладнано робочих місць з комп’ютером

20

6

Кількість майстерень, од.

21

1

перебувають в аварійному стані

49

-

Чи є в закладі: (необхідне позначити 1 - так, 0 - ні)
Фізкультурна зала

22

1

Кількість учнів, які проживають на відстані більше
3 км від закладу і потребують підвезення, осіб

50

-

Басейн

23

-

у тому числі:
учнів, для яких організовано підвезення, осіб

51

-

Навчально-дослідна ділянка (арів)

24

1

Підсобне господарство

25

-

з
них

шкільним автобусом

52

-

Опалення (1 – центральне або власна котельня,
2 – пічне)

26

1

учнів з особливими освітніми потребами

53

-

учнів, які проживають в школі-інтернаті

54

-

Кількість філій опорних закладів, які мають:
центральне опалення або власну котельню

27

-

учнів, які проживають в інтернатному відділенні

55

-

Бібліотечний фонд

Кількість книг, брошур, журналів, прим.

56

5663

пічне опалення

28

-

Водогін

29

1

у тому числі підручників, усього

57

1093

Кількість філій опорних закладів, які мають водогін

30

-

з них для:

З рядка 29 – з гарячою водою

31

1

1-4 класів

58

305

Кількість філій опорних закладів, які мають водогін з
гарячою водою

32

-

5-9 класів

59

788

10-11(12) класів

60

-

Відомості про використання сучасних інформаційних технологій

Назва показника


ряд-
ка

Усьо-
го

Назва показника


ряд-
ка

Усьо-
го

А

Б

1

А

Б

1

Кількість комп’ютерів у закладі, усього, од.

01

16

Кількість фотоапаратів, од.

32

1

з
них:

придбано за кошти бюджету

02

-

з них цифрових

33

1

не працюють

03

3

Кількість відеокамер, од.

34

-

термін придбання становить понад 5 років

04

6

з них цифрових

35

-

використовуються в управлінсько-господар-
ській діяльності

05

1

Кількість верстатів з числовим програмним
управлінням, усього, од.

36

-

підключено до Інтернету

06

-

З
них:

лазерних

37

-

підключено до Wi-Fi

07

5

гравіювальних

38

-

з операційною системою:
родина Microsoft Windows

08

1

лазерно-гравіювальних

39

-

фрезерних

40

-

UNIX/Linux-подібні ОС

09

5

Площа приміщень закладу, покрита Wi-Fi, кв м

41

1268

родина Mac OS X

10

-

Наявність (1 – так, 0 – ні):
окремого Wi-Fi для пристроїв, задіяних в
освітньому процесі

42

-

хмарні операційні системи

11

-

Крім
того,
кіль-
кість,
од

портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків

12

5

планшетів – усього (сума даних рядків 14-16)

13

-

окремого Wi-Fi для особистих пристроїв учнів і
персоналу

43

-

з них:
Android

14

-

єдиного Wi-Fi

44

1

Windows

15

-

Технологія, за якою
надається ШСД
(наявність:
1 - так, 0 - ні)

xDSL

45

-

iOS

16

-

FTTx

46

-

Кількість класів з інтерактивними поверхнями, усього

17

1

DOCSIS

47

-

З
них:

проектор та інтерактивна дошка

18

1

інші

48

-

проектор з інтерактивним модулем

19

-

Технологія, за якою
надається бездротовий
доступ до Інтернету (наяв-
ність:1 - так, 0 - ні)

2G

49

-

інтерактивний дисплей

20

-

3G

50

-

Кількість класів із засобами візуалізації (без
інтерактиву)

21

1

CDMA

52

-

інші

53

-

З
них:

з проектором

22

1

Швидкість широкосмугового доступу до Інтернет
(наявність: 1 - так, 0 - ні)
до 10 Мбіт/с

54

-

з телевізором

23

-

інші

24

-

Кількість серверів

25

1

від 10 до 30 Мбіт/с

55

-

Кількість принтерів, усього, од.

26

5

від 30 до 100 Мбіт/с

56

-

у тому числі 3D

27

-

100 і більше Мбіт/с

57

-

з них закритого типу

28

-

Бездротовий доступ до Інтернет
(наявність: 1 – так, 0 – ні)

тип
пластику
для друку
(наявність
1 – так
0 - ні)

ABS

29

-

PLA

30

-

до 10 Мбіт/с

58

-

гума

31

-

від 10 до 30 Мбіт/с

59

-

від 30 до 100 Мбіт/с

60

-

100 і більше Мбіт/с

61

-

Кiлькiсть переглядiв: 127

Коментарi