Річний звіт за 2019-2020 навчальний рік

Річний звіт за 2018-2019 навчальний рік

Річний звіт за 2016-2017 навчальний рік

Педагогічний колектив Соснівської ЗОШ І-ІІ ступенів у 2016-2017 навчальному році забезпечував всебічний розвиток особистості та спрямовував зусилля на реалізацію:

- Конституції України;

- Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
охорону дитинства»;

- Концепції загальної середньої освіти, затвердженої Постановою Колегії МОН України та Президії АПН України № 12/5-2 від 22. 11.2001р.

- Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2011 № 347/2002;

Указу Президента України № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;- Державних стандартів початкової загальної освіти, базової середньої освіти;
- регіональних нормативно-правових актів, які пов'язані з навчанням та

вихованням учнів.

Школа здійснювала свою діяльність відповідно до статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну. Мова навчання - українська.

Станом на 1 вересня кількість учнів становила 58 учнів. Середня наповнюваність у класах 6 чоловік. Протягом року із школи вибув 1 учень. На кінець навчального року кількість учнів у школі становила - 57 учнів.

Аналіз роботи школи за 2016-2017 навчальний рік

1.Матеріально-технічна база навчального закладу:

У приміщенні школи нараховується 12 кабінетів:

· Української мови та літератури

· Хімії, біології та фізики

· Історії

· Математики

· Географії

· Зарубіжної літератури

· Інформатики

· Трудового навчання

· 4 кабінети для учнів початкової школи

В школі є їдальня, бібліотека, спортивний зал, спортивний майданчик, музей, медичний кабінет.

В школі маємо 12 комп’ютерів, з них 7 комп’ютерів нового покоління, 1 ноутбук, телевізор, музичний центр.

2. Кадрове забезпечення навчального закладу:

У 2016/2017 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 70%(не було вчителя математики); в школі працювало 14 учителів, в тому числі бібліотекар, педагог-організатор та 5 техпрацівників. Всі вчителі мають відповідну фахову освіту, з них:

· «спеціаліст вищої категорії» - 4

· «спеціаліст І категорії» - 3

· «спеціаліст ІІ категорії» - 3

· «спеціаліст» - 2

· 9 тарифний розряд – 2

Педагогічні звання:

· «старший вчитель» - 1

· «відмінник народної освіти» - 1

Педагогів пенсійного віку – 5 .

Одним із засобів підвищення фахового рівня і педагогічної майстерності вчителів є атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників проводилась за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

У 2016-2017 навчальному році в школі атестувалися 2 педагогічні працівники: Стоян В.В. - підтвердила 9 тарифний розряд і Горова Г.М. як заступник директора з навчально-виховної роботи.

Атестація здійснювалася за планом. Під час проведення атестації не допускалося порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

Також вчителі школи пройшли курсову підготовку в Хмельницькому ОІППО - Кравець О.М., Горова Г.М., Кравець Н.О., Посполіта В.П., Романюк В.А.

Значна увага приділяється комп’ютерній грамотності вчителів. Крім курсової перепідготовки, для вдосконалення та підвищення своєї майстерності всі вчителі закладу залучаються до практичних занять, які організовуються у школі, де отримують нові знання та навички з інформаційно-комп'ютерних технологій, вдосконалюють вміння створювати проекти, презентації та знайомляться з сучасними технологіями.

3. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:

Медичне обслуговування здійснюється кваліфікованим медпрацівником Гутевич Т.А. на договірній основі. В школі діє медичний кабінет, який розташований на 2 поверсі. Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року проводилися профілактичні бесіди, здійснювався медико-педагогічний контроль за заняттями з фізичного виховання учнів.

Учні були розподілені на фізкультурні групи згідно рекомендаціям дільничних педіатрів.

Контроль роботи харчоблоку – щоденний. Випадків виявлення кишкових інфекцій не було. Технологія приготування страв дотримується.

4. Організація харчування учнів у навчальному закладі:

У минулому навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівника харчоблоку, виконання норм харчування тощо). Заборонено замовляти, при­ймати та використовувати м'ясо та яйця водоплавної птиці, м'ясо, яке не пройшло ветеринарний контроль, м'ясні обрізки, субпродукти, а також свинину жирну, річкову та копчену рибу, гриби, соуси, перець, майонез, вироби у фритюрі, у тому числі чіпси, вироби швидкого приготування, газовані напої, квас, натуральну каву, кремові вироби, вершково-рослинні масла з додаванням будь-якої іншої сировини. Було заборонено використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсилювачі смаку, консерванти. Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні.

Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків. Гарячим харчуванням було охоплено всіх учнів 1-9 класів. Таким чином, гарячим харчуванням у школі було охоплено 100% учнів.

Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу.

Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Проводилася роз'яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім'ї дітей різного віку. Проінформовано всіх батьків про правила одержання безкоштовного харчування та вимоги до оформлення документів. Створено з представниками ради школи групу контролю за якістю харчування дітей.

Учні харчуються під час перерв після другого та третього уроків у їдальні в супроводі чергового вчителя.

Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується. Роботу шкільного харчоблоку систематично перевіряє районна санепідемстанція.

5. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2016/2017 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно Положення про організацію роботи з охорони праці.

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

Адміністрацією закладу в період 2016/2017 навчального року були призначені відповідальні з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв, газового обладнання.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в школі видані накази адміністрації, якими призначено відповідальних осіб з охорони праці, пожежної безпеки та електрогосподарства.

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивних майданчиках, справність кріплення воріт, а також всієї огорожі навколо території. Були обстежені приміщення в яких перебуває технічний та обслуговуючий персонал, на предмет знаходження і вилучення зайвих особистих приладів не задіяних у трудовому процесі, які можуть спричинити шкоду чи аварійну ситуацію.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем. Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Особлива увага у закладі приділяється заходам, щодо запобігання нещасним випадкам. З учнями школи перед та після канікул проводився цільовий інструктаж і фіксувався в журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності в кабінетах фізики, хімії, майстерні, спортзалі.

Перед осінніми, зимовими, весняними, літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, на яких записувалися пам'ятки, які вклеєні до щоденників учнів, робилися записи в зошитах із запобігання дитячо­го травматизму та записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму». З пам'ятками на канікули озна­йомлювалися батьки учнів.

Кожним учителем-предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяль­ності на уроках трудового навчання, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах.

Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади.

Класні керівники 1-9 класів щотижня проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму

Проводилися додаткові бесіди за фактами нещасних випадків з учнями району, які фіксувалися в класних журналах.

Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалося на:

• педраді;

• нарадах при директорові;

• засіданнях методичного об'єднання класних керівників;

• батьківських зборах.

Класні керівники проводили додаткові профілактичні бесіди з учнями про заборону тютюнопаління та вплив тютюну на організм людини.

Протягом навчального року в школі випадків травмування не було.

Достатньо успішну роботу з охорони здоров'я, життя дітей проводили класні керівники.

6.Навчально – виховна робота у навчальному закладі:

На виконання статті 35 Закону України „Про освіту", ст.6 Закону України Про загальну середню освіту" , ст. 19 Закону України „Про охорону дитинства", постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 „Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку", державного статистичного спостереження №77 - РВК „Звіт про кількість дітей шкільного віку" було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи. Усього таких дітей — 72, з них шкільного віку — 58, дошкільного — 5. Навчались у Соснівській ЗОШ І-ІІ ступенів - 55, у Квітневській ЗОШ І-ІІІ ст. – 1 , у ПТНЗ – 1, у ВНЗ – 7.Усі діти охоплені навчанням.

Педагогічним колективом школи проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. Станом на 1 вересня кількість учнів становила 58 учнів. Середня наповнюваність у класах 6 чоловік. Протягом року із школи вибув 1 учень. На кінець навчального року кількість учнів у школі становила - 57 .

У 2016/2017 н.р. основними напрямками навчальної діяльності закладу стали:

· впровадження інноваційних технологій;

· продовження впровадження інтерактивних технологій, диференційованого та проблемного навчання;

· різноманітна проектна діяльність вчителів та учнів.

Робота педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів.

У 2016/2017 н.р. в школі навчалося 57 учнів, із них учні 1 класу (8) оцінювались вербально, навчальні досягнення учнів 2-9-х класів оцінювалися за 12-бальною шкалою, які закінчили навчальний рік з такими результатами:

· на високому рівні - 5 учнів - 13%

· на достатньому рівні - 16 учнів - 40%

· на середньому рівні - 19 учнів - 47%

· отримали Похвальні листи - 5 учнів

В 4 класі(2 учні) в травні пройшла державна підсумкова атестація учнів з української мови, читання та математики. Результати ДПА наступні:

· Павлік Мар'яна українську мову і математику виконала на достатньому рівні, читання на високому;

· Шемчук Олександр на середньому.

Результати державної підсумкової атестації в 9 класі показали, що рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА відповідає річному оцінюванню.

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.

У Міжнародному конкурсі з фізики «Левеня» брали участь 3 учні, які отримали сертифікати з добрим результатом.

У Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок» взяли участь 12, отримали сертифікати «Золотий колосок» та «Срібний колосок».

Учні нашої школи традиційно приймають участь в районних, шкільних предметних олімпіадах.

Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

На районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів учні школи посіли три ІІІ призові місця з географії, біології та англійської мови.

6. Виховна робота

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на
основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенцїї, надати ґрунтовні знання зрізних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, справлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Домінантою національно-патріотичного виховання молоді є формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної за змістом, життєвої позиції. Сьогодні виховання учнів у школі здійснюється в контексті громадянської і

загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави. Завданнями виховної роботи школи на сучасному етапі є:

• Набуття учнями школи соціального досвіду, формування у вихованця позиції бути гідним прийняти естафету людської духовності;

• Успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, залучення молоді до національної і світової культури;

• Формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури;

• Координація дій педагогічного колективу, сім'ї, громадськості з питань виховання учнів;

• Підвищення професійної компетентності педагогів, пов'язаної із здійсненням процесу виховання.

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу, план роботи методичного об'єднання класних керівників та окремі плани, які були затверджені на засіданні методичного об'єднання класних керівників. Ці плани охоплюють всі ціннісні орієнтири виховання: «Ціннісне ставлення до себе»; «Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей», «Ціннісне ставлення до праці», «Ціннісне ставлення до природи», «Ціннісне ставлення до культури і мистецтва», «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави» та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, районні заходи щодо втілення Національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», Національної програми виховання «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя .

Для координації роботи та підвищення методичного рівня класного керівника у школі працює методичне об'єднання класних керівників. Шкільне методичне об'єднання класних керівників працювало над науково-методичною проблемою: «Підвищення загальної культури учнів шляхом створення виховного простору розвитку особистості та формування її морально-духовних цінностей».

Протягом року у школі було проведено 4 засідання МО класних керівників.

Поряд з традиційними формами виховної роботи значне місце посідає шкільне учнівське самоврядування. Структурно самоврядування представлене як на рівні школи, так і на рівні класних колективів.

Шкільне учнівське самоврядування включає 9 комісій. За кожною комісією були закріплені педагоги-консультанти, які відповідали за надання методичної допомоги органам учнівського самоврядування, учням-лідерам з проблеми організації цікавих справ, акцій, навчання учнівського активу.

Належна увага школою приділяється трудовому вихованню. Протягом 2016/2017 н.р. учні школи приймали участь у трудових десантах з прибирання прилеглої до школи території, території біля обеліска .

Формування здорового способу життя здійснювалось через проведення різноманітних спортивних змагань. Проводились тижні БЖД, день ЦЗ в школі.

Фізкультурно-масова робота посідає у школі особливе місце. Вчитель фізичної культури Кравець О.М. спрямовує свою роботу на активне залучення учнів до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи. На базі нашої школи проводилися спортивні тренування, три рази на тиждень, від ДЮСШ.

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів: свято Першого дзвоника, День Учителя, Свято Букваря, Новорічні свята, День Святого Валентина, свято Великодня, свято Останнього дзвоника, а також участі школи в різноманітних районних конкурсах.

Виховна робота з учнівським колективом школи проводилась на належному рівні: було виконано план роботи, проведено основні виховні заходи та ключові справи. Активну участь у шкільних заходах брали практично всі класи. На належному рівні проводилися оздоровчі, фізкультурно-масові та спортивні заходи.

8.Підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками школи

Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови», «Про позашкільну освіту», на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.

Зміст методичної роботи в школі та її організація відображені в річному плані.

У 2016/2017 н. р. основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, методичні об'єднання вчителів початкових класів, методичне об'єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, самоосвіта тощо.

На засіданнях двох методичних об'єднань школи (учителів початкових класів, класних керівників) вивчався:

• зміст програм, їх методичний супровід;

• розроблено методичні рекомендації, конспекти першого тематичного уроку;

• опрацьовано наукову та методичну літературу з питань роботи школи над науково-методичною проблемою;

• заслухано інформацію про здійснення самоосвіти, виконання до-курсових і після курсових завдань учителями .

Протягом 2016/2017 н. р. були створені необхідні умови для

підвищення теоретичного професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогічних працівників. Успішно пройшли курси підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності 4 учителі. У минулому навчальному році атестувалося двоє учителів /згідно графіка/.

Результати II етапу Всеукраїнських олімпіад показали, що педагогічний колектив мало працює над розвитком інтересів учнів до знань (3 треті місці).

Слід зазначити, що методична робота у 2016/2017 н.р. проводилася на достатньому рівні. Виходячи із аналізу методичної роботи школи необхідно:

Скласти план-графік роботи педколективу школи над науково-методичною проблемою у 2017 /2018 н.р.

Спрямувати методичну роботу у 2017/2018 н.р. на вирішення таких завдань:

- поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом організації роботи факультативів, індивідуальної роботи з учнями;

- покращення участі учнів школи в різноманітних конкурсах;

- пошук шляхів підвищення якості навчальних досягнень учнів з базових предметів;

- удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів;

- забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

9. Соціальний захист:

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій:

  • виховуються одним з батьків – 1;
  • інваліди – 1;
  • напівсироти – 1;
  • з малозабезпечених сімей - 8;
  • з багатодітних сімей – 15;
  • дитина учасника АТО - 1.

Було надано грошову допомогу дітям сиротам, дітям учасників АТО та дітям з малозабезпечених сімей на суму 1201 грн:

  • дитині-напівсироті - 300 грн;
  • дитині-інваліду - 200 грн;
  • іншим категорвям дітей - 701 грн.

10. Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі:

Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює втісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців. Вирішують проблемні ситуації, які виникають в навчально-виховному процесі спільно з адміністрацією школи та батьками. Саме завдяки батькам вирішуються питання підготовки навчального закладу до нового навчального року, харчування дітей та ряд інших питань щодо утримання школи.

Протягом 2016-2017 навчального року проводилася дієва робота з батьками:

• 1 раз на семестр проходили загальношкільні батьківські збори;

• 4 рази на рік по класах пройшли тематичні батьківські збори.

Стало традицією нашої школи проводити разом з батьками Дні здоров'я в школі (вересень, травень).

Для батьків було проведено свята: концертна програма в грудні, концерт для мам «Мамі вклонюся до землі» в березні.

Першочерговими завданнями роботи школи з батьками повинні стати:

1. .Пропаганда педагогічних знань, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності батьків;

2. Допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;

3. Упровадження форм роботи із сім'єю, які сприятимуть гуманізації взаємовідносин «педагоги — батьки — учні». Батьки й учителі повинні стати партнерами, активними співучасниками творчого процесу виховання учнів.

11. Управлінська діяльність:

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласного інститутуту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами.

Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління, яка дозволяє тримати в полі зору найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами контролю адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашою школою є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу, успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; шанобливе ставлення до людей, вимогливість поєднується зі справедливістю. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих адміністрація школи намагається бачити насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Кiлькiсть переглядiв: 210

Коментарi